Oferta

 • Przygotowywanie wniosków o dotacje z Funduszy Strukturalnych UE,
 • Opracowywanie biznes planów,
 • Sporządzanie analiz finansowych,
 • Pośrednictwo w uzyskiwaniu :
  • kredytów i pożyczek hipotecznych z uwzględnieniem najlepszej oferty bankowej,
  • kredytów i pożyczek na dowolny cel,
  • kredytów konsolidacyjnych,
  • kredytów obrotowych,
  • kredytów inwestycyjnych.
 • Rozliczanie wydatkowanych dotacji z UE,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • Szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej, zbiorowe i indywidualne,
 • Szkolenia w zakresie mobilności międzynarodowej i edukacji zawodowej dorosłych.

ALL-CON © 2005-2011 Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka

Pośrednictwo i Doradztwo FinansoweOfertaKlienciBankiAnkietaKontakt