Ankieta

Prosimy wypełnić poniższy formularz lub pobrać ankietę w formacie MS Word (.doc)

NAZWA FIRMY

DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ

(imię i nazwisko, telefon, fax, e-mail)

1. INFORMACJE O FIRMIE

1.1. DATA POWSTANIA

1.2. Kod

PKD EKD

1.3. FIRMA NALEŻY DO SEKTORA MSP

TAK   NIE

1.4. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE za ostatni rok

1.5. Czy firma posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych?

(tzn. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne)

TAK   NIE

1.6. Czy firma pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego?

TAK   NIE

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Miejscowość Gmina
Powiat Województwo

3. PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. ŚRODKI TRWAŁE

nowe budynki
modernizacja budynków
nowe maszyny i urządzenia
używane maszyny i urządzenia
ochrona środowiska
nowe samochody
używane samochody
nowe inne środki transportu
używane inne środki transportu
wyposażenie BHP
komputery
oprogramowanie
meble
urządzenia gastronomiczne
wartości niematerialne

3.2. CERTYFIKATY

systemy zarządzania ISO
certyfikat zgodności
inne certyfikaty
wdrażanie BHP

3.3. WSPÓLNY RYNEK

targi i wystawy
wyjazdy zagraniczne
misje handlowe
pozyskiwanie partnerów biznesowych
wspólne przedsięwzięcia
wspólne oferty

3.4. DORADZTWO

pozyskiwanie kapitału
biznes plan
studium wykonalności
strategie wzrostu
poprawa organizacji
dokumentacja techniczna

3.5. INNE

3.6. KRÓTKI OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

4. KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA

Szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia:  
Waluta:

5. PLANOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA

100 % ŚRODKI WŁASNE
LEASING
KREDYT INWESTYCYJNY
    Nazwa banku:
    Planowana kwota kredytu:

6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA

Od:   Do:

7. SKUTKI PRZEDSIĘWZIĘCIA

(zwiększenie zatrudnienie, produkcji, zmniejszenie kosztów, logistyka, eksport itp.)

UWAGI

ALL-CON © 2005-2011 Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka

Pośrednictwo i Doradztwo FinansoweOfertaKlienciBankiAnkietaKontakt